Veilig Wonen - Tips Politie Zuid Holland Zuid

Politie Zuid Holland Zuid Politie Zuid Holland Zuid Politie Zuid Holland Zuid Politie Zuid Holland Zuid
Inbraak
Misschien is het u ooit overkomen. U komt thuis, de achterdeur staat open. Uw hele huis is overhoop gehaald. Kasten staan open, laden en papieren liggen over de grond. Er is ingebroken! Bezittingen zijn verdwenen. Maar wat misschien nog wel erger is; het idee dat onbekenden in uw huis hebben rondgelopen, aan uw bezittingen hebben gezeten. Kortom een inbraak is een enorme inbreuk in uw privacy. Gelukkig kunt u zelf heel wat doen om een inbraak te (of herhaling ervan) te voorkomen. Het Politiekeurmerk Veilig WonenŽ helpt u hierbij. Niet alleen bij het tegengaan van inbraken, maar ook bij het voorkomen van overlast, vandalisme, auto- en fietsdiefstal. Ronald van der Horst is vakadviseur Veilig Wonen bij de politie. Hij vertelt wat dit Keurmerk voor u kan betekenen en wat dit precies inhoudt.

Per jaar vinden er ongeveer 120.000 inbraken plaats in Nederland. In de regio Zuid-Holland Zuid waren dat in 1999 2470 (inclusief de pogingen tot inbraak). Het Politiekeurmerk heeft als doel het wonen veiliger te maken. Wie in een woning of buurt met dit keurmerk woont, weet zeker dan de kans op vandalisme, overlast, inbraak en andere misdrijven tot een minimum is beperkt.

Preventieteams
In het bouwbesluit van 1999 is opgenomen dat alle nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan een bepaald niveau voor wat betreft de beveiliging van de woning. Dat is een prima ontwikkeling vindt Ronald van der Horst. "Toch schuilde hier een gevaar in. Want wanneer alle nieuwbouwwoningen goed beveiligd zijn, dan zou het betekenen dat de inbraken zich verplaatsen naar bestaande woningen. Dus moeten we een inhaalslag maken. Een van onze doelstellingen luidt dat over vijf jaar alle bewoners van bestaande woningen een gratis advies hebben gekregen. Een advies die zij krijgen van een van de preventieteams. De inzet van deze teams is een samenwerkingsverband is een samenwerkingsverband tussen politie en gemeente", aldus de vakadviseur.

Afspraak maken
De politie leidt de preventieteams op. Zij dragen ook een uniform. Hoe gaat dit preventieteam nu te werk? Allereerst maken we een onderscheid in koopwoningen en huurwoningen. Gaat het om bestaande koopwoningen, dan stuurt het preventieteam u eerst een brief. Hierin staat het aanbod om uw woning gratis van een beveiligingsadvies te voorzien. Zij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken. Samen met u lopen zij de woning door, waarbij zij aangeven hoe u uw huis beter kunt beveiligen. "Bent u handig, dan kunt u zelf zorgen voor de aanpassingen", vertelt Van der Horst. "Zo niet, laat dan uw huis beveiligen. Wij hebben afspraken met bedrijven waarvan wij weten dat zij dit goed doen. De preventieteams beschikken over lijsten van deze bedrijven." Het Keurmerk stelt overigens ook eisen die de kans op letsel door brand verminderen. Want bij een eventuele brand zou de brandweer door uw goed beveiligde huis ook niet makkelijk kunnen binnenkomen. Een rookmelder in uw woning is om deze reden dan ook verplicht.

Aantrekkelijke korting
Een preventiemedewerker controleert uw huis, wanneer deze is aangepast. Is dit in orde, dan ontvangt u het certificaat Veilige Woning. Niet alleen bent u verzekerd van een goed beveiligde woning, u krijgt ook een aantrekkelijke korting op uw verzekeringspremie. Met dit certificaat heeft u de eerste van drie deelcertificaten binnen, om in aanmerking te komen voor het Politiekeurmerk.
Maar hoe zit het dan met huurwoningen? De preventieteams nemen hiervoor contact op met verhuurders en woningbouwcorporaties. Zij krijgen het aanbod om hun mensen op te leiden om de huurwoningen aan te passen, of dit uit te besteden. "We merken in de praktijk dat men hier over het algemeen welwillend tegenover staat", zegt Van der Horst. "Zij moeten kwaliteit bieden willen ze hun huurders behouden. Waar we kunnen, maken we afspraken met de woningbouwcorporaties. Lukt dit niet, dan kunnen huurders als zij dat willen, individueel een gratis advies krijgen. Met dit advies kunnen zij dan naar hun verhuurder stappen."

Veiligheidseisen
Het tweede certificaat van het Keurmerk betreft een veilig gebouw. Woongebouwen (zoals flats) en bouwblokken (aaneengesloten rijen woningen) kunnen dit certificaat aanvragen. Het stelt eisen aan het gebouw, zijn directe omgeving en aan het beheer. Zoals zorgen dat de achterpaden en binnenterreinen en de gemeenschappelijke ruimten goed verlicht zijn, een goede beveiliging van bergingen en de gemeenschappelijke deuren, enzovoorts. Maar ook een goed afgesloten fietsenstalling maakt onderdeel uit van dit certificaat. "Voor dit certificaat nemen de bouwplanadviseurs contact op met de woningbouwcorporaties of met een vereniging van huiseigenaren. In elk lokaal politiebureau is een gebiedsagent die tevens is ", vervolgt de vakadviseur. "Tot slot kan men in aanmerking komen voor het derde certificaat, namelijk een veilige omgeving. Wanneer de preventieteams bij u langskomen, nemen ze meteen een vragenformulier mee. Hierin staan vragen over de omgeving van uw woning, zoals het groen, de openbare verlichting, ligging van de parkeerplaatsen. Het Keurmerk richt zich immers ook tegen vernielingen, graffiti, auto- en fietsdiefstallen. Ziet een gebied er verzorgd uit, dat is dat een psychologische drempel om er vernielingen aan te richten. Maar ook goede verlichting van een parkeerplaats kan autodiefstal tegengaan."

Bouwplanadviseur
Om ervoor te zorgen dat de omgeving wordt opgeknapt en aangepast, neemt de bouwplanadviseur contact op met de betreffende gemeente. Van der Horst: "U moet er wel rekening mee houden dat dit soort aanpassingen vaak tijd kosten. Maar in een wijk met het Keurmerk Veilig WonenŽ zijn er veilige, overzichtelijke, goed verlichte en goed onderhouden routes voor fietsers en voetgangers. Maar ook met een of twee certificaten woont u al veel veiliger. Met alleen het certificaat voor uw woning is het inbraakrisico ruim 80% kleiner. Daarmee zijn we al hele een stap verder in onze doelstelling, het bieden van veiligheidszorg aan de inwoners van Zuid-Holland-Zuid.

Tips om het inbrekers moeilijk te maken uw woning binnen te komen:
Plaatsen van goede buitenlampen. Hang deze niet te laag;
Verstop uw huis niet achter hoge bomen, struiken of hekken;
Zorg voor goedgekeurde sloten (sloten, grendels, kierstandhouders) en het aanbrengen van veiligheidsbeslag (met name aan de buitenkant van uw deur);
Laat geen waardevolle voorwerpen in het zicht;
Bent u weg, laat dan een bewoonde indruk achter, door lampen aan te doen;
Doe altijd uw deur op slot (om het flipperen van inbrekers te voorkomen)
Leg geen ladders neer voor het grijpen;
Laat nooit ramen open staan.
Maak afspraken met buren om een oogje in het zeil te houden, wanneer u weg bent, Vraag iemand om de planten water te geven en de brievenbus te legen;
Bel bij onraad of verdachte situaties direct de politie;
Merk en registreer uw waardevolle spullen met postcode, huisnummer en eventueel de toevoeging NL. De politie weet welke materialen u hiervoor kunt kopen.

Voor meer informatie over veilig wonen en een veilige leefomgeving kunt u altijd contact opnemen met de bouwplanadviseur van het politiebureau in uw buurt.

Terug naar pagina 'ALGEMEEN'
Terug naar pagina 'HOME'

Hoekschewaard-Plaza is onderdeel van Evertse Administraties & Assurantiën
Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons weten via info@hoekschewaard-plaza.nl.

copyright 2005 - Hoekschewaard-Plaza